skip to content »

el-feel.ru

Chat privat seks shqip

Denne plasseringen var også noe av det som ga Bodø kjøpstadrettigheter på det tidlige attenhundretallet, og var med på å gjøre Bodø til det viktige senteret det har blitt idag.Liksom i resten av Nordland, dominerer fjorder og fjell kommunen, med flate og dyrkbare flater helt langs kyststripa, samt i daler skapt av isbreer fra siste istid.

Chat privat seks shqip-42Chat privat seks shqip-69Chat privat seks shqip-52Chat privat seks shqip-9

2 advanced Erweiterte preferences Einstellungen language tools Sprachtools colspan id all radio checked label for Das lgr lr lang Seiten Deutsch cty cr country DE aus Deutschland ads Werbung services Unternehmensangebote about ?Blant de regionale administrasjonene i byen kan Nordland politidistrikt, Salten tingrett og Salten Brann IKS nevnes.Det gammelnorske navnet på denne gården var Bodin, som trolig er sammensatt av det gammelnorske boði «båe, undervannsskjær», etter båene i viken utenfor Bodøsjøen, som er gårdens nauststed, og vin, som kan oversettes med «havnegang, eller grasslette». Dette navnet, som ble uttalt «Bådin», med trykk på å-en og tonefall som i «Karin», utviklet seg i folkemålet til Bòddøya («Båddøya»), og Bodø er en fordanskning av av den formen.Det som er indre by idag har vært strandområder, men da vannet trakk seg tilbake ble de store flate områdene ytterst på Bodøhalvøya gradvis omgjort til dyrka mark.Bodø ble gjenreist etter andre verdenskrig, og siden den gang har tettbebyggelsen vokst betydelig utover det tradisjonelle sentrumsområdet.Disse fire utgjør Bodø kommunes fire kommunedeler, som er områdene utenfor bydelene.

Bodøs historie strekker seg tilbake til steinalderen, da stabile fiskefangster gjorde Saltstraumen til Bodøs eldste bosetning.

Det meste av boligbyggingen har siden 1960-årene funnet sted østover langs riksvei 80, og omkring ti kilometer østover fra sentrum.

Her ligger blant annet bydelene Hunstad og Mørkved som har egne bydelssentra, men som ennå i stor grad har preg av forsteder eller sovebyer.

Øst for byen deles Bodøhalvøya i to av Vatnvatnet, noe som har skapt en tilnærmet flat dal helt fra Hopen ved Tverlandet og nordover til Sørfjorden.

Rett nordøst for Vatnvatnet ligger Heggmovatnet, som er et annet av de store vannene i Bodø kommune.

Bodø er Nordlands største by og kommune målt etter antall innbyggere, og er administrasjonssenter i fylket.